Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej we Wrocławiu
  • Indywidualny kurs z Prof. Patkowskim!
  • S1
  • s2
  • s4
  • s5
  • s6

Wykaz ostatnich publikacji (pełne artykuły) pracowników Katedry i Kliniki:
lata 2012-2016:

1. 
Antoine Mboyo, Pauline Clermidi, Guillaume Podevin, Dariusz Patkowski, Maciej Bagłaj, Sylwester Gerus, Abdelfetah Lalioui, Stephan de Napoli-Cocci, Michel Robert.: Neonatal gastric outlet obstruction by isolated pyloric atresia, an often forgotten diagnosis
Acta Chir.Belg. 2016 Vol.116 no.2; s.89-95
IF: 0.394
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

2. 
Barbara M. Iwańczak, Agnieszka Kosmowska-Miśków, Anna Kofla-Dłubacz, Mateusz Palczewski, Michał Grabiński, Katarzyna Pawłowska, Krzysztof Matusiewicz, Dariusz Patkowski.: Assessment of clinical symptoms and multichannel intraluminal impedance and pH monitoring in children after thoracoscopic repair of esophageal atresia and distal tracheoesophageal fistula
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.5; s.917-922
IF: 1.127
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

3. 
Elżbieta Krzesiek, Barbara Iwańczak, Urszula Zaleska-Dorobisz, Dariusz Patkowski.: Krwiak śródścienny dwunastnicy i ostre zapalenie trzustki jako powikłanie diagnostycznej biopsji dwunastnicy u 6-letniego chłopca
Dev.Period Med. 2016 Vol.20 no.2; s.134-138
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000

4. 
Katarzyna Toczek-Kubicka, Agata Dzielendziak, Maciej Bagłaj, Leszek Szenborn.: Nawracające zastawkowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego o etiologii Candida u niemowląt - opis dwóch przypadków
Forum Zakaż. 2016 T.7 nr 5; s.393-395
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

5. 
Maciej Bagłaj.: Pytania do eksperta : Urologia dziecięca
Lek.Rodz. 2016 wyd. spec.1; s.84-86
Praktyka lekarza rodzinnego w pytaniach i odpowiedziach

6. 
Maciej Bagłaj.: Komentarz [do pracy: D. Kurz, G. Tasian "Aktualne zasady postępowania w przypadku niezstąpionych jąder". Med. Prakt. Pediatr. 2016 nr 3(105) s.66-73 - tł. z Curr. Treat. Options Pediatr. 2016; 2: 43-51]
Med.Prakt.Pediatr. 2016 nr 2(104); s.73-74

7. 
Dariusz Patkowski.: Noworodek wymagający interwencji chirurgicznej : wybrane zagadnienia
W:Neonatologia : podręcznik dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzy specjalizujących się w neonatologii, pediatrii, medycynie rodzinnej ; pod red. Barbary Królak-Olejnik; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.235-254
ISBN 978-83-7055-527-6
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

8. 
Małgorzata Baka-Ostrowska, Aleksandra Żurowska, Wojciech Apoznański, Marcin Tkaczyk, Michał Maternik, Karina Felberg.: Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zaburzeniach mikcji u dzieci
Stand.Med.Pediatr. 2016 T.13 nr 1; s.38-46
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000

9. 
Ciro Esposito, Maria Escolino, Go Miyano, Paolo Caione, Fabio Chiarenza, Giovanna Riccipetitoni, Atsuyuki Yamataka, Antonio Savanelli, Alessandro Settimi, Francois Varlet, Dariusz Patkowski, Mariapina Cerulo, Marco Castagnetti, Holger Till, Rosaria Marotta, Angela La Manna, Jean-Stephane Valla.: A comparison between laparoscopic and retroperitoneoscopic approach for partial nephrectomy in children with duplex kidney: a multicentric survey
World J.Urol. 2016 Vol.34 no.7; s.939-948
IF: 2.397
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000

10. 
Wojciech Apoznański, Jolanta Rysiakiewicz, Marcin Polok, Konrad Rysiakiewicz, Piotr Siekanowicz, Tomasz Hilger, Jan Zagierski, Magdalena Hilger, Irena Nowak, Piotr Kolęda, Tomasz Szydełko.: Transurethral resection of the bladder tumour as a treatment method in children with transitional cell carcinoma of the bladder - analysis of our material and literature review
Adv.Clin.Exp.Med. 2015 Vol.24 no.3; s.505-509
IF: 1.127
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

11. 
Wojciech Apoznański, Krystyna Sawicz-Birkowska, Mateusz Palczewski, Tomasz Szydełko.: Extrarenal nephroblastoma
Cent.Eur.J.Urol. 2015 Vol.68 no.2; s.153-156
Pkt. MNiSW/KBN: 14.000

12. 
R[obert] Śmigiel, A[rleta] Lebioda, M. Błaszczyński, K. Korecka, P. Czauderna, W. Korlacki, A[leksandra] Jakubiak, D[amian] Bednarczyk, H. Maciejewski, P[atrycja] Wizińska, M[aria] M. Sąsiadek, D[ariusz] Patkowski.: Alternations in genes expression of pathway signaling in esophageal tissue with atresia: results of expression microarray profiling
Dis.Esophagus 2015 Vol.28 no.3; s.229-233
IF: 2.146
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

13. 
Robert Śmigiel, Natalia Beźniakow, Aleksandra Jakubiak, Michał Błoch, Dariusz Patkowski, Ewa Obersztyn, Maria M. Sąsiadek.: Phenotype analysis of Polish patients with mandibulofacial dysostosis type Guion-Almeida associated with esophageal atresia and choanal atresia caused by EFTUD2 gene mutations
J.Appl.Genet. 2015 Vol.56 no.2; s.199-204
IF: 1.929
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000

14. 
Krzysztof Tupikowski, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Tadeusz Niezgoda, Paweł Dębiński, Bartosz Małkiewicz, Tomasz Szydełko, Adam Wojciechowski, Marcin Polok, Romuald Zdrojowy.: Interferon alpha and metronomic cyclophosphamide for metastatic kidney cancer: a phase 2 study
J.Interferon Cytokine Res. 2015 Vol.35 no.5; s.367-372
IF: 2.135
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

15. 
Ciro Esposito, Maria Escolino, Vincenzo Bagnara, Felicitas Eckoldt-Wolke, Maciej Bagłaj, Amulya Saxena, Dariusz Patkowski, Felix Schier, Alessandro Settimi, Helene Martelli, Antonio Savanelli.: Risk of malignancy and need for surgery in pediatric patients with Morris or Y-chromosome Turner syndrome: a multicenter survey
J.Pediatr.Adolesc.Gynecol. 2015 Vol.28 no.5; s.333-336
IF: 1.605
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

16. 
Katarzyna A. Maścianica, Robert Śmigiel, Dariusz Patkowski.: The Harlequin phenomenon after thoracoscopic repair of esophageal atresia and tracheoesophageal fistula: is there any coincidence?
J.Pediatr.Surg.Case Rep. 2015 Vol.3 no.11; s.473-475

17. 
Maciej Bagłaj.: Komentarz [do pracy: C. Leaute-Labreze et al. "Propranolol w leczeniu niepowikłanych naczyniaków krwionośnych u niemowląt". Med. Prakt. Pediatr. 2015 nr 4 s.91-92 - oprac. na podst. New Engl. J. Med. 2015; 372: 735-746]
Med.Prakt.Pediatr. 2015 nr 4(100); s.91-92

18. 
Maciej Bagłaj.: Komentarz [do pracy: P.H. Hoeger et al. "Leczenie naczyniaków niemowlęcych : zalecenia grupy ekspertów europejskich". Med. Prakt. Pediatr. 2015 nr 6(102) s.36-47 - tł. z Eur. J. Pediatr. 2015; 174: 855-865]
Med.Prakt.Pediatr. 2015 nr 6(102); s.47-48

19. 
Maciej Bagłaj, Justyna Sitnik.: Postępy w urologii dziecięcej w 2014 roku
Med.Prakt.Pediatr. 2015 nr 6(102); s.27-34
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

20. 
Maciej Bagłaj, Hanna Czajka, Ewa Duszczyk, Wojciech Feleszko, Agnieszka Matkowska-Kocjan, Jacek Mrukowicz, Joanna Stryczyńska-Kazubska, Izabela Tarczoń.: Pytania do eksperta : Szczepienia ochronne
Med.Prakt.Pediatr. 2015 wyd.spec.2; s.132-139
Częste problemy w praktyce pediatrycznej w pytaniach i odpowiedziach - stan wiedzy 2015

21. 
Tomasz Sioda, Małgorzata Wójcik, Marek Karwacki, Ernest Kuchar, Przemysław Tomasik, Maciej Bagłaj, Zofia Konarska, Małgorzata Pieścik-Lech, Andrea Horvath, Hanna Szajewska.: Pytania do eksperta : Wybrane problemy ogólnopediatryczne
Med.Prakt.Pediatr. 2015 wyd.spec.2; s.34-47
Częste problemy w praktyce pediatrycznej w pytaniach i odpowiedziach - stan wiedzy 2015

22. 
Barbara Iwańczak, Agnieszka Kosmowska-Miśków, Tatiana Jamer, Dariusz Patkowski.: Rzadko występujące współistnienie wrodzonego zarośnięcia przełyku i potencjalnej choroby trzewnej u dziecka
Pol.Merkur.Lek. 2015 T.39 nr 230; s.109-110
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

23. 
Anna Rozensztrauch, Robert Śmigiel, Dariusz Patkowski.: Pielęgnacja noworodka z zarośnięciem przełyku
Probl.Pielęg. 2015 T.23 nr 2; s.251-258
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

24. 
Maciej Bagłaj, Malgorzata Gosiewska, Dariusz Patkowski, Konrad Rysiakiewicz.: Chirurgiczne leczenie wodogłowia - 10-letnie doświadczenia ośrodka chirurgii dziecięcej
Stand.Med.Probl.Chir.Dziec. 2015 T.5 nr 1; s.34-38
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000

25. 
Ciro Esposito, Francois Varlet, Dariusz Patkowski, Marco Castagnetti, Maria Escolino, Isabela Magdalena Draghici, Alessandro Settimi, Antonio Savanelli, Holger Till.: Laparoscopic partial nephrectomy in duplex kidneys in infants and children: results of an European multicentric survey
Surg.Endosc. 2015 Vol.29 no.12; s.3469-3476
IF: 3.540
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000

26. 
Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański, Piotr Kolęda, Lesław Rusiecki, Dariusz Janczak.: Laparoscopic pyeloplasty with cephalad translocation of the crossing vessel - a new approach to the Hellström technique
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2015 Vol.10 no.1; s.25-29
IF: 0.920
Pkt. MNiSW/KBN: 14.000

27. 
Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański, Dariusz Janczak, Wojciech Panek.: Late outcomes of laparoscopic pyeloplasty: a single institution study with follow-up longer than 5 years
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2015 Vol.10 no.3; s.413-417
IF: 0.920
Pkt. MNiSW/KBN: 14.000

28. 
Wojciech Apoznański, Marcin Polok, Jolanta Rysiakiewicz, Konrad Rysiakiewicz, Piotr Kolęda, Krzysztof Tupikowski, Tomasz Szydełko, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska.: An evaluation of the effectiveness of external urethral meatus incision in girls with an anterior deflected urinary stream and symptoms of detrusor overactivity
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.2; s.283-287
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

29. 
Ewa Niedzielska, Krzysztof Bronowicki, Wojciech Pietras, Krystyna Sawicz-Birkowska, Katarzyna Trybucka, Małgorzata Rąpała, Irena Karpińska-Derda, Andrzej Kurylak, Patrycja Marciniak-Stępak, Anna Panasiuk, Joanna Nurzyńska-Flak, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Danuta Pietrys, Iwona Rurańska, Grażyna Sobol, Joanna Stefanowicz, Sabina Szymik-Kantorowicz, Małgorzata Zubowska, Jan Godziński.: Clinical factors in relapses of Wilms' tumor - results for the Polish Pediatric Solid Tumors Study Group
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.6; s.925-931
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

30. 
Wojciech Apoznański, Andrzej Jankowski.: Laparoscopy and pediatric urology : editorial reffering to the paper [W. Urbanowicz et al. "The retroperitoneal, inguinal approach to distal part of the ureter". Cent. Eur. J. Urol. 2014 Vol.67 no.1 s.108-111]
Cent.Eur.J.Urol. 2014 Vol.67 no.1; s.112

31. 
Małgorzata Bagłaj, Maciej Bagłaj.: Blizny jako problem kliniczny w praktyce dermatologa estetycznego
Dermatol.Estet. 2014 Vol.16 nr 2; s.80-85
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000

32. 
Robert Śmigiel, Carlo Marcelis, Dariusz Patkowski, Nicole de Leeuw, Damian Bednarczyk, Ewa Barg, Katarzyna Maścianica, M. Maria Sąsiadek, Han Brunner.: Oesophageal atresia with tracheoesophageal fistula and anal atresia in a patient with a de novo microduplication in 17q12
Eur.J.Med.Genet. 2014 Vol.57 no.1; s.40-43
IF: 1.466
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

33. 
Maciej Bagłaj, Justyna Sitnik.: Chirurgia dziecięca
Med.Prakt.Chir. 2014 nr 4(116); s.30-34, 38
Postępy w chirurgii w 2013 roku

34. 
Maciej Bagłaj, Bożena Skotnicka.: Naczyniaki i malformacje naczyniow
Med.Prakt.Pediatr. 2014 wyd.spec.1/2014; s.116-119
Wydanie specjalne "Częste problemy w praktyce pediatrycznej w pytaniach i odpowiedziach: Stan wiedzy 2014"

35. 
Maciej Bagłaj, Justyna Sitnik.: Postępy w chirurgii dziecięcej w 2013 roku
Med.Prakt.Pediatr. 2014 nr 4(94); s.18-23

36. 
Maciej Bagłaj.: Postępy w urologii dziecięcej
Med.Prakt.Pediatr. 2014 nr 1(91); s.13-14, 17-21

37. 
Katarzyna Depczyńska, Robert Śmigiel, Dariusz Patkowski.: Przepuklina pępowinowa i wytrzewienie wrodzone - różnice i podobieństwa w etiologii, diagnostyce oraz postępowaniu z noworodkiem
Pediatr.Pol. 2014 T.89 nr 4; s.277-284
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

38. 
Urszula Zaleska-Dorobisz, Mateusz Łasecki, Cyprian Olchowy, Wojciech Ugorski, Jerzy Garcarek, Dariusz Patkowski, Jacek Kurcz.: Iatrogenic hemobilia in 10-year-old boy
Pol.J.Radiol. 2014 Vol.79; s.279-282
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000

39. 
Mateusz Palczewski, Urszula Zaleska-Dorobisz, Dariusz Patkowski.: Jednostronna hipoplazja płuca ze szczątkową jamą opłucnową w torakoskopii - problemy diagnostyczne
PrzypadkiMedyczne.pl 2014; s.255-258 (art. nr 56)
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000

40. 
Maciej Bagłaj.: Torbiele i guzy jajnika w okresie płodowym i noworodkowym
W:Schorzenia onkologiczne u dziewcząt od poczęcia do okresu młodzieńczego. Część I - od urodzenia do wieku przedszkolnego ; pod red. Lidii Hirnle; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2014; s.23-30
ISBN 978-83-65071-07-1

41. 
Nicholas G. Cost, Krystyna Sawicz-Birkowska, Abdol-Mohammad Kajbafzadeh, Ali Tourchi, Gian Battista Parigi, Gabriela Guillen, W. Robert DeFoor, Jr., Wojciech Apoznański.: A comparison of renal function outcomes after nephron-sparing surgery and radical nephrectomy for nonsyndromic unilateral Wilms tumor
Urology 2014 Vol.83 no.6; s.1388-1393
IF: 2.188
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000

42. 
Przemysław K. Wolak, Dariusz Patkowski.: Laparoscopic inguinal hernia repair in children using the percutaneous internal ring suturing technique - own experience
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2014 Vol.9 no.1; s.53-58
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

43. 
Maciej Bagłaj, Sylwester Gerus, Urszula Dorobisz, Tadeusz Łukieńczuk, Beata Wikiera.: Thyroidectomy in children: changing trends and surgical strategies
Adv.Clin.Exp.Med. 2013 Vol.22 no.3; s.387-393
IF: 0.333
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

44. 
Wojciech Apoznański.: Editorial comment [on: M. Baka-Ostrowska et al. "Complications after primary bladder exstrophy closure - role of pelvic osteotomy". Cent.Eur.J.Urol. 2013; 66(1): 104-108]
Cent.Eur.J.Urol. 2013 Vol.66 no.1; s.108-109

45. 
D[amian] Bednarczyk, R[obert] Śmigiel, D[ariusz] Patkowski, I[zabela] Łaczmańska, A[rleta] Lebioda, Ł[ukasz] Łaczmański, M[aria] M. Sąsiadek.: Normal exon copy number of the GLI2 and GLI3 genes in patients with esophageal atresia
Dis.Esophagus 2013 Vol.26 no.7; s.678-681
IF: 2.057
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000

46. 
Wojciech Apoznański, Piotr Kolęda, Zdzisław Woźniak, Lesław Rusiecki, Tomasz Szydełko, Dariusz Kałka, Witold Pilecki.: The distribution of interstitial cells of Cajal in congenital ureteropelvic junction obstruction
Int.Urol.Nephrol. 2013 Vol.45 no.3; s.607-612
IF: 1.293
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000

47. 
Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Agnieszka Pukajło-Marczyk, Dariusz Patkowski, Urszula Zaleska-Dorobisz, Danuta Zwolińska.: Spontaneous rupture of kidney due to posterior urethral valve - diagnostic difficulties
Iran.J.Pediatr. 2013 Vol.23 no.3; s.360-362
IF: 0.344
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

48. 
Renata Bednorz, Agnieszka Jankowska, Dorota Polak-Jonkisz, Wojciech Apoznański, Danuta Zwolińska.: Kamica układu moczowego u dzieci - doświadczenia własne
Med.Og.Nauk Zdr. 2013 T.19 nr 1; s.71-74
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

49. 
Maciej Bagłaj.: Komentarz [do pracy: Ch.M. Maxfield et al. "Niedrożność jelit u noworodków. Ocena obrazu radiologicznego". Med. Prakt. Chir. 2013 nr 6 s.59-73 - tł. z Pediatr. Radiol. 2013; 43: 318-329]
Med.Prakt.Chir. 2013 nr 6(112); s.73, 99
Toż: Med. Prakt. Pediatr. 2013 nr 6(90) s.103-104

50. 
Maciej Bagłaj.: Komentarz [do pracy: M.J. Perman et al. "Diagnostyka różnicowa naczyniaków niemowlęcych". Med. Prakt. Pediatr. 2013 nr 2 s.48-57 - tł. z. Pediatr. Ann. 2012; 41(8): 1-7]
Med.Prakt.Pediatr. 2013 nr 2(86); s.57-58

51. 
Maciej Bagłaj.: Komentarz [do pracy: P. Günther, I. Rübben "Zespół ostrej moszny u dzieci i młodzieży". Med. Prakt. Pediatr. 2013 nr 3 s.53-61 - tł. z Dtsch. Ärztebl. Int. 2012; 109(25): 449-458]
Med.Prakt.Pediatr. 2013 nr 3(87); s.61-62

52. 
Maciej Bagłaj.: Komentarz [do pracy: V. Sabhaney, R.D. Goldman "Postępowanie w przypadku pogryzień dzieci przez psa". Med. Prakt. Pediatr. 2013 nr 3 s.87-90 - tł. z Can. Fam. Physic. 2012; 58: 1094-1096]
Med.Prakt.Pediatr. 2013 nr 3(87); s.90-91

53. 
Maciej Bagłaj, Andrzej Kaszuba, Mirosława Kuchciak-Brancewicz.: Pytania do eksperta : Naczyniaki i malformacje naczyniowe
Med.Prakt.Pediatr. 2013 wyd.spec.2; s.84-89
Częste problemy w praktyce pediatrycznej w pytaniach i odpowiedziach - stan wiedzy 2013

54. 
Anna Jakubowska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Agnieszka Pukajło-Marczyk, Sandra Samir, Maciej Bagłaj, Danuta Zwolińska.: Fungal urinary tract infection complicated by acute kidney injury in an infant with intestino-vesical fistula
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2013 Vol.67; s.719-721
IF: 0.633
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

55. 
Maciej Bagłaj, Justyna Sitnik, Małgorzata Gościewska.: Dren obwodowy jako przyczyna powikłań układu zastawkowego
Stand.Med.Probl.Chir.Dziec. 2013 T.3 nr 2; s.86-90
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000

56. 
Andrzej Haliński, Adam Haliński, Małgorzata Szutkowska, Paweł Żuk, Maciej Bagłaj.: Giętka ureterorenoskopia jako nowa możliwość leczenia kamicy u dzieci - doniesienia wstępne
Stand.Med.Probl.Chir.Dziec. 2013 T.3 nr 2; s.96-99
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000

57. 
Andrzej Gołębiewski, Dominika Smyczek, Grzegorz Kudela, Tomasz Janowicz, Wojciech Choiński, Krzysztof Dymek, Irena Daniluk-Matraś, Tomasz Grzechnik, Martin Inman, Adam Wilczyński, Jan Zagierski, Krzysztof Królak, Piotr Stępień, Sławomir Osman, Przemysław Wolak, Arkadiusz Jesionowski, Roman Sławek, Anna Małgorzata Piaseczna-Piotrowska, Patrycja Sosnowska, Przemysław Mańkowski, Andrzej Jankowski, Elżbieta Gawrych, Andrzej Kowal, Weronika Jacoń, Adam Kowalski, Karolina Standio-Pomorska, Anna Wasztan, Sylwester Gerus, Dariusz Patkowski, Justyna Sitnik, Aleksandra Zimmer, Konrad Pieszko, Piotr Kaczmarek, Maciej Bagłaj, Michał Pasierbek, Jan Nowak, Marcin Ulasiński, Paweł Pękała, Elżbieta Szymańska, Piotr Czauderna.: Postępowanie w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego u dzieci. Ogólnopolskie badanie ankietowe 2007-2011
Stand.Med.Probl.Chir.Dziec. 2013 T.3 nr 1; s.6-14
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000

58. 
Tomasz Szydełko, Tomasz Tuchendler, Adam Litarski, Grzegorz Urbańczyk, Wojciech Apoznański, Dariusz Janczak.: Laparoscopic Anderson-Hynes procedure as a treatment of ureteropelvic junction obstruction caused by fibroepithelial polyp
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2013 Vol.8 no.4; s.361-363
IF: 1.092
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

59. 
Wojciech Panek, Tomasz Szydełko, Jarosław Lewandowski, Tomasz Tuchendler, Grzegorz Urbańczyk, Adam Litarski, Wojciech Apoznański.: Simultaneous laparoscopic adrenalectomy and laparoscopic nephron-sparing surgery - new experience with port placement
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2013 Vol.8 no.4; s.357-360
IF: 1.092
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

60. 
Marcin Polok ; promotor prof. dr hab. n. med. Wojciech Apoznański ; Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci [praca doktorska]
Wrocław, 2013; 85 s.

61. 
Krystyna Sawicz-Birkowska.: Nerczak płodowy
W:Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok : praca zbiorowa. T.3 ; red. Maciej Krzakowski, Krzysztof Warzocha; Gdańsk : Via Medica, 2013; s.1099-1114
ISBN 978-83-7599-593-0
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

62. 
Sylwester Gerus, Wojciech Apoznański, Tomasz Szydełko, Dariusz Patkowski.: Pyelonephritis xanthogranulomatosa in a 7-year-old girl
Cent.Eur.J.Urol. 2012 Vol.65 no.3; s.162-163

63. 
Dariusz Patkowski.: Komentarz "Nietypowy obraz brzucha płodu w 3 trymestrze ciąży z przebiegający z kardiomegalią i zmianami czynnościowymi w układzie krążenia zwiastującymi konieczność wczesnej laparotomii u noworodka - dgn pourodzeniowa: skręt krezki - opis przypadku" autorstwa Marii Respondek-Liberskiej i wsp.
Echo Płodu 2012 nr 4(6); s.26-27

64. 
Marcin Tkaczyk, Michał Maternik, Wojciech Apoznański, Małgorzata Baka-Ostrowska.: Moczenie nocne u dzieci - racjonalne postępowanie w podstawowej opiece zdrowotnej. Część 1. Diagnostyka
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2012 Vol.14 no.2; s.291-296
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

65. 
Marcin Tkaczyk, Michał Maternik, Wojciech Apoznański, Małgorzata Baka-Ostrowska.: Moczenie nocne u dzieci - racjonalne postępowanie w podstawowej opiece zdrowotnej. Część 2. Leczenie
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2012 Vol.14 no.3; s.514-518
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

66. 
A.O. Dvorakevič, A.A. Pereâslov, D[ariusz] Patkowski.: Torakoskopìčne lìkuvannâ atrezìï stravohodu v novonarodženogo
Hìrurgìâ Ditâčogo Vìku 2012 no.4(37); s.79-82

67. 
Piotr Kolęda, Wojciech Apoznański, Zdzisław Woźniak, Lesław Rusiecki, Tomasz Szydełko, Witold Pilecki, Marcin Polok, Dariusz Kałka, Artur Pupka.: Changes in interstitial cell of Cajal-like cells density in congenital ureteropelvic junction obstruction
Int.Urol.Nephrol. 2012 Vol.44 no.1; s.7-12
doi:10.1007/s11255-011-9970-5
IF: 1.325
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

68. 
Tomasz Szydełko, Jarosław Kasprzak, Jarosław Lewandowski, Wojciech Apoznański, Janusz Dembowski.: Dismembered laparoscopic Anderson-Hynes pyeloplasty versus nondismembered laparoscopic Y-V pyeloplasty in the treatment of patients with primary ureteropelvic junction obstruction: a prospective study
J.Endourol. 2012 Vol.26 no.9; s.1165-1170
IF: 2.074
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

69. 
Robert Śmigiel, Błażej Misiak, Waldemar Gołębiowski, Arleta Lebioda, Urszula Dorobisz, Marzena Zielińska, Dariusz Patkowski.: Esophageal atresia and anal atresia in a newborn with heterotaxia combined with other congenital defects
J.Pediatr.Genet. 2012 Vol.1 no.1; s.55-58

70. 
Maciej Bagłaj, Sylwester Gerus.: Preduodenal portal vein, malrotation, and high jejunal atresia: a case report
J.Pediatr.Surg. 2012 Vol.47 no.1; s.E27-E30; doi:10.1016/j.jpedsurg.2011.09.059
IF: 1.383
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

71. 
Piotr Kołtowski, Dariusz Patkowski, Jacek Adamus, Anna Wesnerowicz, Romuald Cichoń.: Torakoskopowe zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego u dwóch wcześniaków o wadze 700 g i 800 g
Kardiochir.Torakochir.Pol. 2012 T.9 nr 4; s.428-430
IF: 0.205
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

72. 
Małgorzata Baka-Ostrowska, Wojciech Apoznański, Michał Maternik, Marcin Tkaczyk.: Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy : opracowane przez Grupę Ekspertów Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, powołaną przez Ministra Zdrowia RP
Klin.Pediatr. 2012 Vol.20 nr 5; s.5169-5173

73. 
Maciej Bagłaj.: Chirurgia dziecięca
Med.Prakt.Chir. 2012 nr 2(102); s.27-31
Postępy w chirurgii w 2011 roku

74. 
Maciej Bagłaj.: Postępy w chirurgii dziecięcej w 2011 roku
Med.Prakt.Pediatr. 2012 nr 3(81); s.29-32

75. 
Maciej Bagłaj.: Pytania do ekspertów : Zagadnienia urologiczne
Med.Prakt.Pediatr. 2012 wyd.spec.1 [CD-ROM]; s.431-438
Częste problemy w praktyce pediatrycznej w pytaniach i odpowiedziach - stan wiedzy 2012

76. 
Wojciech Apoznański, Małgorzata Baka-Ostrowska, Michał Maternik, Marcin Tkaczyk.: Wytyczne postępowania diagnostycznego i terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy. Zalecenia Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, powołanej przez Ministra Zdrowia RP, oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
Med.Prakt.Pediatr. 2012 nr 5(83); s.40-45

77. 
Maciej Bagłaj, Jolanta Rysiakiewicz, Konrad Rysiakiewicz.: Acute appendicitis in children under 3 years of age. Diagnostic and therapeutic problems
Med.Wieku Rozw. 2012 T.16 nr 2; s.154-161
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000

78. 
Dorota Polak-Jonkisz, Konstancja Fornalczyk, Kinga Musiał, Urszula Zaleska-Dorobisz, Wojciech Apoznański, Danuta Zwolińska.: Crossed renal ectopia: can it be a diagnostic problem?
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2012 Vol.66; s.210-214
IF: 0.552
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

79. 
pod red. nauk. Roberta Śmigla i Dariusza Patkowskiego: Wrodzone zarośnięcie przełyku : praktyczny przewodnik
Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2012; 236 s. + 1 DVD
ISBN 978-83-7055-437-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

80. 
Robert Śmigiel, Maciej Bagłaj, Arleta Lebioda.: Badania naukowe w zarośnięciu przełyku
W:Wrodzone zarośnięcie przełyku : praktyczny przewodnik ; pod red. nauk. Roberta Śmigla i Dariusza Patkowskiego; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2012; s.29-46
ISBN 978-83-7055-437-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

81. 
Maciej Bagłaj, Robert Śmigiel.: Dziecko z wadą rozwojową
W:Wrodzone zarośnięcie przełyku : praktyczny przewodnik ; pod red. nauk. Roberta Śmigla i Dariusza Patkowskiego; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2012; s.11-18
ISBN 978-83-7055-437-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

82. 
Dariusz Patkowski, Anna Antczak.: Leczenie chirurgiczne zarośnięcia przełyku
W:Wrodzone zarośnięcie przełyku : praktyczny przewodnik ; pod red. nauk. Roberta Śmigla i Dariusza Patkowskiego; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2012; s.105-127
ISBN 978-83-7055-437-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

83. 
Maciej Bagłaj.: Poród dziecka z zarośnięciem przełyku. Postępowanie po porodzie. Diagnostyka postnatalna i różnicowa zarośnięcia przełyku
W:Wrodzone zarośnięcie przełyku : praktyczny przewodnik ; pod red. nauk. Roberta Śmigla i Dariusza Patkowskiego; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2012; s.89-96
ISBN 978-83-7055-437-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

84. 
Maciej Bagłaj, Lucyna Sochocka.: Wybrane wady dysraficzne. Aspekt kliniczny i pielęgniarski
W:Wybrane zagadnienia z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego. T.1 : podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa ; red. Lucyna Sochocka i Aleksander Wojtyłko; Opole : Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012; s.75-92
ISBN 978-83-935324-0-7; ISBN 978-83-927665-7-5
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

85. 
Krystyna Sawicz-Birkowska.: Nerczak płodowy
W:Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2011 rok. T.2 ; red. Maciej Krzakowski [et al.]; Gdańsk : Via Medica, 2012; s.844-858
ISBN 978-83-7599-344-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(nowa lokalizacja!)

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław, Polska
kcdusk4

 

WAŻNE STRONY

 

Stowarzyszenie dla Rozwoju Chirurgii Dziecięcej