Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej we Wrocławiu
 • slide1
 • slide2

Drodzy Studenci Wydziału Lekarskiego,

poniżej prezentujemy najważniejsze, aktualizowane informacje dotyczące zajęć z chirurgii dziecięcej - 5 rok, wydział lekarski, przedmiot obowiązkowy:

 • w każdym semestrze odbywa się po 5 zajęć (wymagane 100% obecności). Pierwsze zajęcia w semestrze odbywają się on-line, pozostałe stacjonarnie w Klinice.
 • dodatkowe informacje o sposobie odbywania zajęć:
  • on-line przez Microsoft Teams (Informacje o naszym zespole na Microsoft Teams - zespół nazywa się "Pediatric Surgery and Urology Department, WMU". Tutaj link. W przypadku potrzeby dołączenia, prosimy wysłać zaproszenie z wyprzedzeniem - wymaga to jeszcze od nas manualnego potwierdzenia Państwa dołączenia.
  • w tutejszej Klinice (Lokalizacja: Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, ul. Borowska 213, piętro 5 (zbieramy się przy windach) ORAZ
 • harmonogram zajęć (stale aktualizowany - każdy wpis w kalendarzu informuje o wydziale (PL / ED / Erasmus) i grupie studenckiej odbywającej zajęcia. Zawiera także prowadzących oraz aktualne godziny zajęć.
 • na ostatnich zajęciach odbywa się zaliczenie u prowadzącego z wiedzy z obu semestrów przedmiotu i obejmować będzie zagadnienia podane w Programie nauczania (obecnie kończony jest także skrypt, który będzie najważniejszą literaturą obowiązkową do zaliczenia). Skrypt zostanie opublikowany w formie open-access na stronie Katedry.
 • w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, można ją odrobić jedynie podczas konsultacji u Adiunkta dydaktycznego - przygotowanie na podstawie adekwatnych do numeru ćwiczenia zagadnień z Programu nauczania i odpowiedź na 2 pytania z tych tematów. Konsultacje odbywają się w każdy poniedziałek poniedziałek od 12:00 do 13:00 - online przez Microsoft Teams (proszę o wiadomość prywatną przez Teams, a następnie rozpocznę spotkanie audiowideo - użytkownik Mateusz Palczewski). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i nowe ustalenia, nie ma możliwości odrabiania zajęć z innymi grupami,
 • dotychczasowe prezentacje - semestr I: 1, 2, 3, 4 | semestr II: 1, 2, 3, 4
 • zajęcia odbywają się wg Programu nauczania oraz Regulaminu dydaktycznego,
 • studenci i prowadzący są zobowiązani przestrzegać aktualnie obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 • literatura:
  • Literatura podstawowa: (wymienić wg istotności, nie więcej niż 3 pozycje)

   1. Skrypt „Chirurgia dziecięca. Praktyczny skrypt dla studentów i młodych lekarzy.” Pod redakcją Prof. dr hab. Dariusza Patkowskiego, dr Mateusza Palczewskiego oraz Zespołu Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej we Wrocławiu, UMED Wrocław, 2021 (data wydania: marzec/kwiecień 2021, wydanie on-line - tu zostanie podany link)
   2. „Chirurgia dziecięca” pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Czernika, podręcznik dla studentów AM im. Piastów Śl. Wrocław 2008
   3. „Chirurgia dziecięca” pod red. Macieja Bagłaja i P. Kalicińskiego, PZWL 2016
   4. „Urazy kostno – stawowe u dzieci” – praktyczny podręcznik Krzysztof Okłot lek. PZWL 2008

   Literatura uzupełniająca i inne pomoce: (nie więcej niż 3 pozycje)

   1. „Powikłania w Chirurgii Dziecięcej” red. nauk. Jerzy Czernik, Warszawa PZWL 2008
   2. „Zarośnięcie przełyku- praktyczny przewodnik” pod redakcją dr hab. Roberta Śmigla i dr hab. Dariusza Patkowskiego, AM im. Piastów Śl., Wrocław 2012
   3. Zbiór przypadków medycznych z profilu Katedry: https://przypadkimedyczne.pl/showAccount/ChDZ.pl 

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Mateusz Palczewski
adiunkt dydaktyczny


Dir English Division and Erasmus Students,

 crucial, constantly updated information about "Pediatric surgery" classes in our Clinic in 2020-2021 academic year:

 • we are having 5 classes in I semester and 4 classes in II semester (100% presence is obligatory). First classes in each semester take place on-line and the rest of them are conducted in person, in Clinic:
  • on-line: by Microsoft Teams (Team name: Pediatric Surgery and Urology Department, WMU). Here is a link to our Team. Join a Team in advance as it requires us to accept you as a member of team.
  • in Clinic: Pediatric Surgery and Urology Department, Borowska 213 Street, 5th floor - we are gathering in front of elevators.
 • schedule (constantly updated)
 • there will be an oral credit on last classes of each semester - the credit in second semester will cover topics from two semesters.
 • in case of justified absence, you have to make up your classes on consultation - every Monday from 12:00 to 13:00 on Microsoft Teams - write a private message to Mateusz Palczewski and he will start teleconsultation soon). To make up missing class, you will be asked with two questions from topic that you have missed - check it with our program and literature. Due to all circumstances there is no possibility to make up missing classes with other groups.
 • we are preparing an open-access handbook - it will be published here as soon as finished and translated. Since it's not yet available, use the literature provided below and knowledge from classes
 • program and literature
 • previous presentations links: SEM I: 1, 2, 3, 4 | SEM II: 1, 2, 3, 4
 • Students and teachers are required to comply with all current, established sanitary and epidemiological recommendations.

Regards,

Mateusz Palczewski, MD, PhD
Didactic Supervisor

Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(nowa lokalizacja!)

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław, Polska
kcdusk4

 

WAŻNE STRONY

 

Stowarzyszenie dla Rozwoju Chirurgii Dziecięcej

 

 

Zarosnięcie Przełyku - portal