Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej we Wrocławiu
 • Indywidualny kurs z Prof. Patkowskim!
 • S1
 • s2
 • s4
 • s5
 • s6

Najświeższe wiadomości / Most recent news:

 • w semestrze II, zajęcia z fakultetu Urologia dziecięca profesora W. Apoznańskiego odbędą się w terminach: 1) 11 kwietnia 2022, godz. 15:00, 2) 25 kwietnia 2022, godz. 15:00, 3) 9 maja 2022, godz. 15:00 (online, platforma Teams na kanale "PL - fakultety" w zespole Teams "Pediatric Surgery and Urology Department, WMU")

 


 

Drodzy Studenci Wydziału Lekarskiego,

poniżej najważniejsze, aktualizowane informacje dotyczące zajęć z chirurgii dziecięcej (5 rok, wydział lekarski, przedmiot obowiązkowy). Informacje mogą zmieniać się w ciągu roku akademickiego, dlatego proszę o sprawdzanie poniższych informacji na bieżąco.

 • Zajęcia odbywają się wg Sylabusa przedmiotu.
 • w każdym semestrze odbywa się po 5 zajęć (wymagane 100% obecności). Pierwsze zajęcia w semestrze odbywają się on-line, pozostałe stacjonarnie w Klinice.
 • dodatkowe informacje o sposobie odbywania zajęć:
  • on-line przez Microsoft Teams (Informacje o naszym zespole na Microsoft Teams - zespół nazywa się "Pediatric Surgery and Urology Department, WMU". Tutaj link. W przypadku potrzeby dołączenia, prosimy wysłać zaproszenie z wyprzedzeniem - wymaga to jeszcze od nas manualnego potwierdzenia Państwa dołączenia.
  • w tutejszej Klinice (Lokalizacja: Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, ul. Borowska 213, piętro 5 (zbieramy się przy windach)
 • harmonogram zajęć (stale aktualizowany)
 • Zaliczenie (3 składowe): 1. obecność 100% + 2. wykazanie umiejętności zgodnie z kryteriami w Sylabusie + 3. kolokwium ustne na ostatnich zajęciach, w każdym semestrze - obejmuje zagadnienia podane w Sylabusie przedmiotu
 • w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, można ją odrobić podczas konsultacji u Adiunkta dydaktycznego - studentowi zadane zostaną dwa pytania z tematyki pominiętego ćwiczenia (tematyka kolejnych ćwiczeń w Sylabusie przedmiotu). Konsultacje odbywają się online przez Microsoft Teams w czwartki 11:30-12:30 (proszę o wiadomość prywatną przez Teams do użytkownika Mateusz Palczewski, a następnie umówiona zostanie dokładna godzina spotkania konsultacji audiowideo)
 • studenci i prowadzący są zobowiązani przestrzegać aktualnie obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 • Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) - literatura, w której możecie Państwo znaleźć zagadnienia z chirurgii dziecięcej i została ujęta w spisie literatury na LEK: 1) Pediatria. Lissauer (T. Lissauer, W. Carroll) wyd. 5, red. A. Milanowski; 2019; Edra Urban&Partner oraz 2) Stany nagłe u dzieci. Jacek Kleszczyński, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Mateusz Palczewski
adiunkt dydaktyczny


Dir English Division and Erasmus Students,

 crucial, constantly updated information about "Pediatric surgery" classes in our Clinic below. They might change during the semester so check this website regulary.

 • classes are conducted in alignment to Description of course - check for current year description here: https://easyupload.io/m8b7xs or https://ed.umw.edu.pl/medicine
 • we are having 5 classes per semester (100% presence is obligatory). First classes in each semester take place on-line and the rest of them are conducted in person, in Clinic:
  • on-line: by Microsoft Teams (Team name: Pediatric Surgery and Urology Department, WMU). Here is a link to our Team. Join a Team in advance as it requires us to accept you as a member of team.
  • in Clinic: Pediatric Surgery and Urology Department, Borowska 213 Street, 5th floor - we are gathering in front of elevators.
 • schedule (constantly updated)
 • Credit consists of 3 parts: 1. 100% presence + 2. oral credit on 5th class + 3. practical skills
  • oral credit on last classes of each semester - the credit in second semester will cover topics from two semesters.
 • in case of justified absence, you have to make up your classes on consultation - every Thursday from 11:30 to 12:30 on Microsoft Teams - write a private message to Mateusz Palczewski and he will appoint the exact hour of audiovideo teleconsultation). To make up missing class, you will be asked with two questions from topic that you have missed - check it with our Description of course.
 • Students and teachers are required to comply with all current, established sanitary and epidemiological recommendations.

Regards,

Mateusz Palczewski, MD, PhD
Didactic Supervisor

Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(nowa lokalizacja!)

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław, Polska
kcdusk4

 

WAŻNE STRONY

 

Stowarzyszenie dla Rozwoju Chirurgii Dziecięcej